Regulamin 

I DEFINICJE 

§1 

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.herbepit.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

„Sprzedawca” - HerbePit Piotr Radda, ul. Lutomierska 129 m. 41, 91-037 Łódź wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadająca nadany numer NIP 7262428903, REGON 101692126, email: sklep@herbepit.pl

„Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://herbepit.pl oraz jej podstronach,

„Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

„Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

„Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,

„Polityka” - Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem www.herbepit.pl

II POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§2 

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swojego Konta.  

§3

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§4

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§5

Korzystanie z serwisu www.herbepit.pl wymaga spełniania przez system teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych tj.: posiadania komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet.

III ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA 

§6

Zasady zakupów za pośrednictwem serwisu herbepit.pl polegają na wybraniu do wirtualnego koszyka towarów oferowanych w różnych działach serwisu, a następnie dokonanie wyboru sposobu odbioru oraz metody płatności. Dokonanie zakupu w herbepit.pl może nastąpić po podaniu pełnych danych adresowych podczas składania zamówienia. 

W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wybranie ich ilości i rozmiaru, a następnie kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy danym towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

Po dodaniu do koszyka towarów, Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki, a także usunięcia towarów z koszyka. Następnie Klient powinien kliknąć przycisk „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”.

Na tym etapie Klient powinien podać swoje dane adresowe, wybrać sposób dostawy i związaną z nim formę płatności. W podsumowaniu zostanie wskazana informacja o metodzie dostawy i wybranej metodzie płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty (wartość zamówienia), poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy.

Jeżeli Klient nie posiada Konta, wówczas ma możliwość jego założenia poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie danych adresowych. Formularz ten stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.

Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, oraz weryfikacji lub uzupełnieniu danych do wysyłki, należy sprawdzić jego prawidłowość. Na tym etapie Klient może dodać również uwagi do zamówienia. Wyświetlone w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów.

Następnie należy potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 

Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru sposobu płatności: „Przedpłata”, Klient po kliknięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.

§7

Metody płatności za zamówione produkty są następujące :

- przy odbiorze wysyłki - płatność przy odbiorze 

- przedpłata na konto w przypadku wysyłki towaru 

- płatności online platforma Tpay.com

§8

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§9

Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje pocztą elektroniczną informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, która zawiera numer zamówienia, spis zamówionych produktów, kwotę do zapłaty oraz wybraną metodę płatności.

§10

W toku realizacji zamówienia Klient informowany jest na adres e-mail o statusie zamówienia.

§11

Do każdego zamówienia dołączany jest rachunek uproszczony. Nie wystawiamy faktury VAT. 

§12

Zamówienia przyjmowane są 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

§13

Zamówienia z odbiorem osobistym i wysyłką kurierem realizowane są w terminie 1-3 dni roboczych. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16 oraz w sobotę, niedzielę i święta będą realizowane od dnia roboczego następującego po nich. W przypadku wyboru opcji wysyłki Pocztą Polską lub kurierem czas realizacji będzie wydłużony o czas dostawy.

§14

Wszystkie ceny zamieszczone na stronie www.herbepit.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Wiążąca jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

§15

Odbiór zamówionego produktu następuje według wyboru Klienta.

§16

W przypadku realizacji zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej Klient jest obciążony kosztami dostawy zgodnie z aktualnymi cennikami zamieszczonymi na stronie herbepit.pl.

§17

Administrator serwisu herbepit.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana ceny nie dotyczy produktów wcześniej zamówionych.

§18

Serwis herbepit.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych w nim produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści opisów produktów.

§19

Klient przy wyborze produktu powinien kierować się jedynie opisem produktu. Zdjęcia umieszczone przy produkcie mają jedynie charakter poglądowy, szczególnie kwestia kolorystyki uzależniona jest od parametrów technicznych urządzenia Klienta - za co właściciel sklepu nie odpowiada.

§20

Informacje o produkcie zamieszczane są zgodnie z etykietą producenta.

§21

Zastrzega się możliwość nie sprzedania przez herbepit.pl ilości większej niż ta, która jest dostępna w magazynie na moment zamówienia złożonego przez Klienta poprzez stronę herbepit.pl.

IV ZWROTY I GWARANCJA 

§22

Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy wypełniając FORMULARZ ZWROTU i wysyłając mailem: sklep@herbepit.pl lub w paczce ze zwracanym przedmiotem na adres sklepu: HerbePit Piotr Radda, ul. Zachodnia 55, lokal 1, 91-063 Łódź.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (ślady kosmetyków), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Zwracany przez Klienta towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania i musi być oryginalnie zapakowany. Towar powinien zostać zapakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w trakcie transportu oraz zwrócony wraz z paragonem wydanym przy jego sprzedaży

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

Adres do zwrotów to: HerbePit Piotr Radda, ul. Zachodnia 55, lokal 1, 91-063 Łódź.

§23

Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów  można składać pisemnie na adres: HerbePit Piotr Radda, ul. Zachodnia 55, lokal 1, 91-063 Łódź, lub mailowo na adres e-mail: sklep@herbepit.pl.

W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Można skorzystać z FORMULARZA REKLAMACYJNEGO.  

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

V CZAS TRWANIA UMOWY O ZAŁOŻENIE KONTA 

§24

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§25

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy, e-mailem lub w innej formie. Umowa o założenie Konta zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§26

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.herbepit.pl jest firma HerbePit Piotr Radda z siedzibą w Łodzi, ul. Lutomierska 129 m. 41, 91-037; NIP 7262428903; REGON 101692126; adres poczty elektronicznej: sklep@herbepit.pl.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony prywatności Klientów przewidzianymi Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§28

Korzystanie z serwisu i przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego www.herbepit.pl nie wymaga od Klienta podawania danych osobowych, niemniej jednak w celu złożenia zamówienia bądź rejestracji konta podanie danych osobowych jest obowiązkowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail oraz nazwa firmy i NIP, w przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorcą. 

§29

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rejestracji i dokonywania zakupów w Sklepie.

§30

Serwis herbepit.pl gwarantuje ochronę danych osobowych przekazywanych przez Klienta. W czasie korzystania z witryny www.herbepit.pl prosimy o podanie danych osobowych wskazanych w §28 poprzez wypełnienie formularzy lub w inny sposób, tylko i wyłącznie w celu:

  • prawidłowej realizacji procesu sprzedaży i dostaw zamówionych towarów,
  • kontaktu z Klientem w sprawie zamówień
  • obsługi konta Klienta
  • komunikacji marketingowo-sprzedażowej, w tym korzystania i osiągania benefitów z programów lojalnościowych oraz promocji i rabatów,
  • rozpatrywania ewentualnych reklamacji i zwrotów zakupionych towarów,
  • umożliwienia w przyszłości modyfikacji swoich danych
  • tworzenie analiz i statystyk na potrzeby własne Administratora 

Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych tylko w wyżej wymienionym zakresie.

§31

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewniamy wszystkim Klientom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę Klienta usunięte z serwera witryny www.herbepit.pl. Usunięcie danych uniemożliwi dalszą obsługę posprzedażową i korzystanie z pozostałych funkcjonalności witryny. 

§32

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach komunikacji marketingowo-sprzedażowej drogą elektroniczną lub telefoniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. Po wyrażeniu zgody, Klient otrzymywać będzie na podany adres poczty elektronicznej Newsletter www.herbepit.pl, lub na podany numer telefonu informacje o akcjach promocyjnych i rabatowych.

§33

Administrator chroni przekazane mu dane osobowe poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

§34

Administrator nie udostępnia i nie sprzedaje firmom i osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników www.herbepit.pl.

§35

Administrator powierza dane Klientów następujący podmiotom przetwarzającym:

  • świadczącym Administratorowi usługi pocztowe i kurierskie w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy
  • operatorom systemów płatności w przypadku wybrania takiej formy płatności
  • świadczącym Administratorowi usługi księgowe i pomoc prawną.

§36

Serwis herbepit.pl może współpracować z podmiotami trzecimi tj. wyspecjalizowanymi dostawcami niektórych produktów w celu świadczenia mu usług przez te podmioty i w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. W takich przypadkach dane osobowe Klientów będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby herbepit.pl, podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych we własnym imieniu. Działania tych podmiotów podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Dane osobowe przekazywane w formularzu rejestracyjnym są gromadzone i wykorzystanie wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją zamówienia i nie będą wykorzystywane do innych celów. 

§37

Serwis posiada opcję BLOGA a w niej możliwość zamieszczenia opinii, oraz opcję zamieszczania komentarzy do poszczególnych wpisów na stronie, polegającą na przesyłaniu przez użytkowników za pośrednictwem strony herbepit.pl opinii służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w sklepie herbepit.pl, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie herbepit.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników.

§38

Klient ma prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Zmian można dokonać po zalogowaniu się do serwisu herbepit.pl i wejściu w zakładkę „Twoje konto”. 

§39

Administrator serwisu herbepit.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie bez konieczności uzasadniania ich przyczyn, zmiany te wchodzą w życie po upływie 7 dni do daty opublikowania ich na stronie internetowej pod adresem www.herbepit.pl.

§40

Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie realizowane są na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

§41

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25-03-2022r.