Polityka prywatności

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

„Polityka prywatności” stanowi część Regulaminu korzystania z serwisu www.herbepit.pl i określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów serwisu.

§2

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.herbepit.pl jest firma HerbePit Piotr Radda z siedzibą w Łodzi, ul. Lutomierska 129 m. 41, 91-037; NIP 7262428903, REGON 101692126; adres poczty elektronicznej: sklep@herbepit.pl.

§3

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony prywatności Klientów przewidzianymi Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§4

Wszelkie pojęcia użyte na niniejszej stronie i rozpoczynające się wielką literą (tj. Sprzedawca, Sklep, Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie sklepu, dostępnym pod adresem www.herbepit.pl.

II ZAKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§5

Korzystanie z serwisu i przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego www.herbepit.pl nie wymaga od Klienta podawania danych osobowych, niemniej jednak w celu złożenia zamówienia bądź rejestracji konta podanie danych osobowych jest obowiązkowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail oraz nazwa firmy i NIP, w przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorcą. 

§6

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rejestracji i dokonywania zakupów w Sklepie.

§7

Serwis herbepit.pl gwarantuje ochronę danych osobowych przekazywanych przez Klienta. W czasie korzystania z witryny www.herbepit.pl prosimy o podanie danych osobowych wskazanych w §5 poprzez wypełnienie formularzy lub w inny sposób, tylko i wyłącznie w celu:

  • prawidłowej realizacji procesu sprzedaży i dostaw zamówionych towarów,
  • kontaktu z Klientem w sprawie zamówień
  • obsługi konta Klienta
  • komunikacji marketingowo-sprzedażowej, w tym korzystania i osiągania benefitów z programów lojalnościowych oraz promocji i rabatów,
  • rozpatrywania ewentualnych reklamacji i zwrotów zakupionych towarów,
  • umożliwienia w przyszłości modyfikacji swoich danych
  • tworzenie analiz i statystyk na potrzeby własne Administratora 

Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych tylko w wyżej wymienionym zakresie.

III PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

§8

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewniamy wszystkim Klientom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę Klienta usunięte z serwera witryny www.herbepit.pl. Usunięcie danych uniemożliwi dalszą obsługę posprzedażową i korzystanie z pozostałych funkcjonalności witryny. 

§9

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach komunikacji marketingowo-sprzedażowej drogą elektroniczną lub telefoniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. Po wyrażeniu zgody, Klient otrzymywać będzie na podany adres poczty elektronicznej Newsletter www.herbepit.pl, lub na podany numer telefonu informacje o akcjach promocyjnych i rabatowych.

IV ODBIORCY I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§10

Administrator chroni przekazane mu dane osobowe poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

§11

Administrator nie udostępnia i nie sprzedaje firmom i osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników www.herbepit.pl.

§12

Administrator powierza dane Klientów następujący podmiotom przetwarzającym:

  • świadczącym Administratorowi usługi pocztowe i kurierskie w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy
  • operatorom systemów płatności w przypadku wybrania takiej formy płatności
  • świadczącym Administratorowi usługi księgowe i pomoc prawną.

§13

Serwis herbepit.pl może współpracować z podmiotami trzecimi tj. wyspecjalizowanymi dostawcami niektórych produktów w celu świadczenia mu usług przez te podmioty i w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. W takich przypadkach dane osobowe Klientów będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby www.herbepit.pl, podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych we własnym imieniu. Działania tych podmiotów podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności.